single project Info
                                

Smart PL

Equip de Llum Polzada Fraccionada que permet realitzar tractaments de foto-depilació facial, corporal  i  foto-rejoveniment facial.

Smart PL utilitza la innovadora tecnologia de tren de micró impulsos, en la que cada raig de llum es composa d´una seqüencia ràpida en "on" "off" , entre els quals es produeix un temps de repòs.
Aquesta seqüencia assegura una absorció més controlada de l´energia, minimitzant l'escalfament de la zona tractada i realitzant tractaments de forma totalment segura, ràpida i eficaç.
Aquesta tecnologia ens permet actuar selectivament sobre el cromòfor diana, protegint la pell, ja que aquesta es va refredant en cada temps de repòs. D´aquesta manera es pot utilitzar densitats d´energia elevades que donin lloc  a resultats espectaculars sense produir cremades ni efectes secundaris, sent així un tractament més agradable (no és necessari la utilització de ningun tipus de crema anestèsica).


© 2015 DE MILO